สลักล็อค ประตูรั้ว ประตูเล็กแบบบานพับ ประตูโรงงานต่างๆ

กลุ่มกลอนล็อค-สลักล็อค

สลักบานเลื่อนชุดเล็ก(2IN1)

กลุ่มกลอนล็อค-สลักล็อค

สลักโบล์ทล็อค(2IN1)