ขาล้อประตูหลายรูปแบบ เลือกใช้ได้ตามขนาดของลูกล้อและของประตูเหล็ก ประตูอัลลอย ประตูเหล็กดัดอิตาลี ประตูโรงงานต่างๆ

กลุ่มขาเฟรมล้อประตูเหล็ก

ขาล้อคู่กระดก(ลูกปืน)2.1/2″

กลุ่มขาเฟรมล้อประตูเหล็ก

ขาล้อคู่กระดก(ลูกปืน)3″

กลุ่มขาเฟรมล้อประตูเหล็ก

ขาล้อคู่กระดก(ลูกปืน)4″

กลุ่มขาเฟรมล้อประตูเหล็ก

ชุดขาล้อคู่กระดก+ล้อ3″