ขาล้อประตูหลายรูปแบบ เลือกใช้ได้ตามขนาดของลูกล้อและของประตูเหล็ก ประตูอัลลอย ประตูเหล็กดัดอิตาลี ประตูโรงงานต่างๆ

กลุ่มขาเฟรมล้อประตูเหล็ก

ขาล้อคู่ไม่กระดก(สีขาว)2.1/2″

กลุ่มขาเฟรมล้อประตูเหล็ก

ขาล้อคู่ไม่กระดก(สีขาว)3″

กลุ่มขาเฟรมล้อประตูเหล็ก

ขาล้อคู่ไม่กระดก(สีขาว)4″

กลุ่มขาเฟรมล้อประตูเหล็ก

ขาล้อคู่ไม่กระดก(สีรุ้ง)2.1/2″

กลุ่มขาเฟรมล้อประตูเหล็ก

ขาล้อคู่ไม่กระดก(สีรุ้ง)3″

กลุ่มขาเฟรมล้อประตูเหล็ก

ขาล้อคู่ไม่กระดก(สีรุ้ง)4″