ขาล้อประตูหลายรูปแบบ เลือกใช้ได้ตามขนาดของลูกล้อและของประตูเหล็ก ประตูอัลลอย ประตูเหล็กดัดอิตาลี ประตูโรงงานต่างๆ

กลุ่มขาเฟรมล้อประตูเหล็ก

ชุดเฟรมเดี่ยว(2IN1)+ล้อ3″

กลุ่มขาเฟรมล้อประตูเหล็ก

เฉพาะชุดเฟรมเดี่ยว(2IN1)