ขาล้อประตูหลายรูปแบบ เลือกใช้ได้ตามขนาดของลูกล้อและของประตูเหล็ก ประตูอัลลอย ประตูเหล็กดัดอิตาลี ประตูโรงงานต่างๆ

กลุ่มขาเฟรมล้อประตูเหล็ก

ฝาปะกบเดี่ยว2.1/2″

กลุ่มขาเฟรมล้อประตูเหล็ก

ฝาปะกบเดี่ยว2″

กลุ่มขาเฟรมล้อประตูเหล็ก

ฝาปะกบเดี่ยว3″

กลุ่มขาเฟรมล้อประตูเหล็ก

ฝาปะกบเดี่ยว4″