บานพับถอดได้

บานพับถอดได้1.1/4″

บานพับถอดได้

บานพับถอดได้2.1/2″