ไม่ทำให้เกิดเสียงดังเวลาใช้งาน

ล้อประคองเกลียว(ไนลอน)

ล้อประคองเกลียวไนลอน1.1/2″

ล้อประคองเกลียว(ไนลอน)

ล้อประคองเกลียวไนลอน1.1/4″

ล้อประคองเกลียว(ไนลอน)

ล้อประคองเกลียวไนลอน1″