สำหรับประคองประตูรั้วไม่ให้ล้มทับ

ล้อประคองเกลียวชุบซิ้งค์(เหล็ก)

ล้อประคองเกลียวเหล็ก1.1/2″(ชุบซิ้งค์)

ล้อประคองเกลียวชุบซิ้งค์(เหล็ก)

ล้อประคองเกลียวเหล็ก1.1/4″(ชุบซิ้งค์)

ล้อประคองเกลียวชุบซิ้งค์(เหล็ก)

ล้อประคองเกลียวเหล็ก1″(ชุบซิ้งค์)

ล้อประคองเกลียวชุบซิ้งค์(เหล็ก)

ล้อประคองเกลียวเหล็ก3/4″(ชุบซิ้งค์)