เฟอร์นิเจอร์ ตู้โชว์สินค้า

ล้อcasterแบบ4ตัวชุด

ล้อยางชุดขาเกลียว

ล้อcasterแบบ4ตัวชุด

ล้อยางชุดขาเกลียว(เบรก)

ล้อcasterแบบ4ตัวชุด

ล้อยางชุดขาแป้น

ล้อcasterแบบ4ตัวชุด

ล้อยางชุดขาแป้น(เบรก)