พื้นเรียบ ล้อเฟอร์นิเจอร์ ตู้โชว์สินค้า ชั้นโชว์สินค้า

ล้อcasterแบบ4ตัวชุด

ล้อไนลอนชุดขาเกลียว

ล้อcasterแบบ4ตัวชุด

ล้อไนลอนชุดขาแป้น

ล้อcasterแบบ4ตัวชุด

ล้อไนลอนชุดขาแป้น(เบรก)