สำหรับงานป้ายบอกสถานที่ เสาธงโรงเรียนและธงชาติต่างๆ หรือล้อมรั้วศาลพระภูมิต่างๆ