ล้อสำหรับประตูรั้วแบบบานเลื่อน-บานสวิง-บานโค้ง

ล้อเหล็กหล่อ

ล้อฉากหล่อ(ตลับ)2″x3/8″

ล้อเหล็กหล่อ

ล้อฉากหล่อ(ตลับ)3″x3/8″

ล้อเหล็กหล่อ

ล้อฉากหล่อ(ตลับ)4″x1/2″

ล้อประตูรั้วเหล็ก-สแตนเลส

ล้อร่องกว้าง(ญี่ปุ่น)2.1/2″x1.1/4″x3/8″

ล้อประตูรั้วเหล็ก-สแตนเลส

ล้อร่องกว้าง(ญี่ปุ่น)3″x1.1/4″x3/8″

ล้อประตูรั้วเหล็ก-สแตนเลส

ล้อร่องคู่(ญี่ปุ่น)2.1/2″x1″x3/8″

ล้อประตูรั้วเหล็ก-สแตนเลส

ล้อร่องคู่(ญี่ปุ่น)2″x1″x3/8″