ล้อประตูรั้วเหล็ก-สแตนเลส

ล้อร่องคู่(ญี่ปุ่น)2.1/2″x1″x3/8″

ล้อประตูรั้วเหล็ก-สแตนเลส

ล้อร่องคู่(ญี่ปุ่น)2″x1″x3/8″

ล้อประตูรั้วเหล็ก-สแตนเลส

ล้อร่องคู่(ญี่ปุ่น)3″x1.1/4″x3/8″

ล้อประตูรั้วเหล็ก-สแตนเลส

ล้อร่องคู่(ญี่ปุ่น)3″x1″x3/8″

ล้อประตูรั้วเหล็ก-สแตนเลส

ล้อร่องคู่(ญี่ปุ่น)4″x1.1/4″x1/2″