เพลต เจาะรูเพลต ปิดเสาเหล็ก กันน้ำ รองพื้นฐานเสา

ข้องอเชื่อมดำ

ข้องอเชื่อมดำ

เพลตแผ่นกลมต่างๆ

ฝาครอบแป๊บกลมเหล็ก

เพลตแผ่นกลมต่างๆ

เพลตตัดกลมหนา

เพลตแผ่นกลมต่างๆ

เพลตตัดกลมหนา(เจาะรู)

เหล็กเพล็ตเจาะรู

เพลตแผ่นเจาะรู

เหล็กเพลตแผ่นเรียบ

เพลตแผ่นเรียบ(หนา4มม)

เหล็กเพลตแผ่นเรียบ

เพลตแผ่นเรียบ(หนา6มม)

เพลตแผ่นกลมต่างๆ

เหรียญกลมตัน(บาง)