โครงสร้าง เพิงเหล็ก เสาเหล็กกลมและเหลี่ยม รองเสาฐานเหล็ก
ต่อโครงสร้างเหล็ก

เพลตแผ่นกลมต่างๆ

ฝาครอบแป๊บกลมเหล็ก

เพลตแผ่นกลมต่างๆ

เพลตตัดกลมหนา

เพลตแผ่นกลมต่างๆ

เพลตตัดกลมหนา(เจาะรู)

เพลตแผ่นกลมต่างๆ

เหรียญกลมตัน(บาง)