ฐานรองโครงสร้าง เพลตเหล็ก เจาะรูเพลต โครงสร้าง

เหล็กเพลตแผ่นเรียบ

เพลตแผ่นเรียบ(หนา4มม)

เหล็กเพลตแผ่นเรียบ

เพลตแผ่นเรียบ(หนา6มม)