เพลตเจาะรูเพลต ปิดเสาเหล็ก กันน้ำ ฐานรองโครงสร้าง

เหล็กเพล็ตเจาะรู

เพลตแผ่นเจาะรู