เพลตยึดล้อCASTER

ล้อCASTER(แบบเดี่ยว)

น็อตยึดเกลียวNF1/2″

ล้อCASTER(แบบเดี่ยว)

แผ่นยึดล้อCASTER(แผ่นเล็ก)

ล้อCASTER(แบบเดี่ยว)

แผ่นยึดล้อCASTER(แผ่นใหญ่)