กลอนขวาง5/8″x6(ชุบซิ้งค์)

รหัส 22-001 (ขนาด 5/8″x6″) ด้านซ้าย

รหัส 22-002 (ขนาด 5/8″x6″) ด้านขวา