กลอนขวาง5/8″x6″(ชุบสีรุ้ง)

รหัส 22-004 (ขนาด 5/8″x6″)ด้านซ้าย

รหัส 22-005 (ขนาด 5/8″x6″)ด้านขวา