กลอนขวาง5/8″x6(2IN1)

รหัส 22-003 (ขนาด 5/8″x6″) 2IN1