กลอนลงดิน5/8″x10″(ชุบซิ้งค์)

รหัส 23-001 (ขนาด 5/8″x 10″)ด้านซ้าย

รหัส 23-002 (ขนาด 5/8″x 10″)ด้านขวา