กลอนลงดิน5/8″x10″(ชุบรุ้ง)

รหัส 24-001 (ขนาด 5/8″x 10″)ด้านซ้าย

รหัส 24-002 (ขนาด 5/8″x 10″)ด้านขวา