กลอนลงดิน5/8″x17″(ชุบซิ้งค์)

รหัส 23-003 (ขนาด 5/8″x 17″)ด้านซ้าย

รหัส 23-004 (ขนาด 5/8″x 17″)ด้านขวา