กลอนลงดิน5/8″x32″(ชุบรุ้ง)

รหัส 24-007 (ขนาด 5/8″x 32″)ด้านซ้าย

รหัส 24-008 (ขนาด 5/8″x 32″)ด้านขวา