กลอนลงดิน5/8″x17″(ชุบรุ้ง)

รหัส 24-003 (ขนาด 5/8″x 17″)ด้านซ้าย

รหัส 24-004 (ขนาด 5/8″x 17″)ด้านขวา