ขาล้อคู่กระดก(ลูกปืน)2.1/2″

รหัส 07-001 ขนาด 2.1/2″(ชุบรุ้ง)

รหัส 07-002 ขนาด 2.1/2″(ชุบซิ้งค์)