ขาล้อคู่กระดก(ลูกปืน)3″

รหัส 07-003 ขนาด 3″(ชุบรุ้ง)

รหัส 07-004 ขนาด 3″(ชุบซิ้งค์)