ขาล้อคู่กระดก(ลูกปืน)4″

รหัส 07-005 ขนาด 4″(ชุบรุ้ง)

รหัส 07-006 ขนาด 4″(ชุบซิ้งค์)