ข้องอเชื่อมดำ

รหัส 02-001 ขนาด 1/2″
รหัส 02-002 ขนาด 3/4″
รหัส 02-003 ขนาด 1″
รหัส 02-004 ขนาด 1.1/4″
รหัส 02-005 ขนาด 1.1/2″
รหัส 02-006 ขนาด 2″
รหัส 02-007 ขนาด 2.1/2″
รหัส 02-008 ขนาด 3″
รหัส 02-009 ขนาด 4″
รหัส 02-010 ขนาด 5″
รหัส 02-011 ขนาด 6″