ครอบเสากันล้ม(STOPPER)

รหัส 19-001 (ขนาด1.1/4″ ใช้ครอบเสาเหล็กกล่อง 1.1/4″)

รหัส 19-002 (ขนาด1.1/2″ ใช้ครอบเสาเหล็กกล่อง 1.1/2″)

รหัส 19-003 (ขนาด 2″ ใช้ครอบเสาเหล็กกล่อง 2″)