ชุดขาล้อคู่กระดก+ล้อ3″

รหัส 08-001 ชุดขาล้อกระดก+ล้อร่องเพลา3″

รหัส 08-002 ชุดขาล้อกระดก+ล้อร่องฉาก3″

รหัส 08-003 ชุดขาล้อกระดก+ล้อร่องคู่3″