ชุดเฟรมเดี่ยว(2IN1)+ล้อ3″

รหัส 13-002 ชุดเฟรมเดี่ยว(2IN1)+ล้อร่องเพลา 3″

รหัส 13-003 ชุดเฟรมเดี่ยว(2IN1)+ล้อร่องฉาก 3″

รหัส 13-004 ชุดเฟรมเดี่ยว(2IN1)+ล้อร่องคู่ 3″