ล้อทูโทนชุดขาตาย

รหัส 79-009 (ขนาด 1.1/2″)

รหัส 79-010 (ขนาด 2″)

รหัส 79-011 (ขนาด 2.1/2″)

รหัส 79-012 (ขนาด 3″)