ล้อทูโทนชุดขาเกลียว

รหัส 79-013 (ขนาด 1.1/2″)

รหัส 79-014 (ขนาด 2″)

รหัส 79-015 (ขนาด 2.1/2″)

รหัส 79-016 (ขนาด 3″)