ล้อทูโทนชุดขาแป้น(เบรก)

รหัส 79-005 (ขนาด 1.1/2″)

รหัส 79-006 (ขนาด 2″)

รหัส 79-007 (ขนาด 2.1/2″)

รหัส 79-008 (ขนาด 3″)