ล้อทูโทนชุดขาแป้น

รหัส 79-001 (ขนาด 1.1/2″)

รหัส 79-002 (ขนาด 2″)

รหัส 79-003 (ขนาด 2.1/2″)

รหัส 79-004 (ขนาด 3″)