ล้อบอลกลมชุดขาเกลียว

รหัส 83-003 (ขนาด 1.1/2″)

รหัส 83-004 (ขนาด 2″)