ล้อประคองเกลียวเหล็ก1″(ชุบซิ้งค์)รุ่นลูกปืน

รหัส 17-001 ขนาด 1″