ล้อประคองเกลียวเหล็ก1″(ชุบซิ้งค์)

รหัส 16-002 ขนาด 1″