ล้อประคองเกลียวเหล็ก1.1/2″(ชุบซิ้งค์)

รหัส 16-004 ขนาด 1.1/2″