ล้อประคองเกลียวเหล็ก1.1/2″(ชุบซิ้งค์)รุ่นลูกปืน

รหัส 17-003 ขนาด 1.1/2″