ล้อประคองเกลียวเหล็ก1.1/4″(ชุบซิ้งค์)รุ่นลูกปืน

รหัส 17-002 ขนาด 1.1/4″