ล้อประคองเกลียวเหล็ก1.1/4″(ชุบซิ้งค์)

รหัส 16-003 ขนาด 1.1/4″