ล้อประคองเกลียวเหล็ก3/4″(ชุบซิ้งค์)รุ่นลูกปืน

รหัส 17-004 ขนาด 3/4″