ล้อประคองเกลียวเหล็ก3/4″(ชุบซิ้งค์)

รหัส 16-001 ขนาด 3/4″