ล้อประคองเกลียวไนลอน1.1/2″

รหัส 17-007 ขนาด 1.1/2″