ล้อประคองเกลียวไนลอน1.1/4″

รหัส 17-006 ขนาด 1.1/4″