ล้อยางกะทะชุดขาเกลียว(เบรก)

รหัส 85-007 (ขนาด 3″)

รหัส 85-008 (ขนาด 4″)