ล้อยางกะทะชุดขาเกลียว

รหัส 85-005 (ขนาด 3″)

รหัส 85-006 (ขนาด 4″)